News

NyTeknik artikel 3: Industrins spillvärme

2024-02-27
Ny Teknik ställer fem frågor till Oskar Räftegård, forskare på Rise med lång erfarenhet av återvinning av spillvärme, eller restvärme som det också kallas. – Många säger att potentialen är jättestor, men det är väldigt svårt att kvantifiera hur stor den egentligen är. När det gäller solenergi finns det solkartor som visar hur mycket solenergi som når olika platser. Men när det gäller restvärme har ingen ritat den kartan på något bra sätt, säger Oskar Räftegård. Oskar pekar också på potentialen av nya energiströmmar som beräknas komma från grön vätgastillverkning. Read more

NyTeknik artikel 2: Tre elproducerande företag

2024-02-26
NyTeknik skriver om Climeon, Againity och Zigrid som är tre svenska bolag som grundades i början av 2010-talet med samma vision: att utveckla kraftmoduler som producerar förnybar el ur låggradig värme. Nedan några rader om ZIGRID från artikeln samt artikeln i sin helhet. Read more

Ny Teknik artikel 1: Fokus på Zigrid

2024-02-15
Tidningen NyTeknik har uppmärksammat ZIGRID och vår förmåga att producera el från spillvärme i låga temperaturer. Vi kan bekräfta att tidningen är läst av många då mejlkorgen snabbt full. Read more

EIC Innovation Grant first is signed

2024-01-05
The process to sign the 2,5 MEUR EIC Grant is now done. EIC and ZIGRID signed the contract early December 2023. The project starts March 1st 2024. Read more

1 2 3