ZIGRID nominerad till årets innovation i Jönköping

2023-02-10
Att ta fram nya lösningar och produkter kräver tålamod och är ofta en lång och ibland gropig resa. Då ger det extra energi när man får UPPMUNTRAN vilket vi på ZIGRID har fått tillsammans med och två andra företag, Norditech och WindowGlass Recycling Sweden fått genom att vara nominerade till Årets Innovation i Jönköpings län. Vinnaren koras på Jönköpingsgalan 2023

Juryns nomineringstext

Med finurligt ingenjörskap har Zigrid AB framgångsrikt utvecklat en teknologi som kan generera elektricitet från en tidigare outnyttjad källa av spillvärme. Kostnaden som industrier har idag för att kyla spillvärme omvandlas till en effektiv intäktskälla genom att tillvarata en befintlig resurs och samtidigt generera elektricitet som ökar den totala energieffektiviteten för industriella processer.

Deras innovation är skalbar och gör den lämplig för användning i ett brett spektrum av industriella miljöer, från små fabriker till stora kraftverk och överallt där det finns ett flöde av lågtempererat vatten (45-90 °C). Det nominerade bolaget har rönt nationellt och internationellt intresse och framgångsrikt visat genomförbarheten och effektiviteten av sin patenterade teknik i testmiljöer som också nu pilottestas i verklig industriell miljö. Innovatörerna arbetar aktivt för att förbättra tekniken och utöka dess tillämpbarhet, vilken också har potential att hjälpa till att mildra effekterna av klimatförändringarna genom kraftigt minskade CO2-utsläpp och beroendet av fossilbränslebaserad elproduktion.

 

Till nomineringen och Jönköpingsgalan

ZIGRID nominerad till årets innovation i Jönköping