First Venture Sweden AB ökar sitt ägande i Zigrid

2022-01-31
First Venture har tecknat aktier till ett värde om ca 2,65 mkr i Zigrid ABs nyemission. First Venture gjorde sin initiala investering i Zigrid 2017 och är efter den senaste investeringen största externa ägare i Zigrid. Genom nyemissionen, som totalt uppgår till 5,1 mkr, ökar värderingen av Zigrid med ca 14,5%.

Behovet av en snabb omställning till hållbara energikällor behöver knappast någon introduktion eller närmare förklaring. Går man djupare i frågan om hållbar energi och dess lösning så är det tydligt att omställningen kommer kräva energiproduktion från flera olika hållbara produktionstyper parallellt. En av de energitillverkningstyper som kommer spela en central roll i denna omställning men som enligt oss på First Venture inte fått tillräckligt med strålkastarljus är nyttjandet av spillvärme.

Drygt två tredjedelar av all mänsklig produktion av energi genererar spillvärme som i de allra flesta fall släpps ut i omgivningen.  Att återanvända spillvärmen kan bidra till kraftiga minskningar av koldioxidutsläpp, men för att kunna göra detta krävs en teknologi som kan ta hand om spillvärme och på ett effektivt sätt omvandla det till ny energi. Här kommer Zigrid in i bilden.

- Jag har länge imponerats av att Zigrid kan erbjuda sina kunder en så pass tydlig och effektiv lösning för att reducera driftskostnader samtidigt som kunderna tar ett större ESG-ansvar. Jag tror att möjligheten för företag att kunna ställa om till hållbar energi utan att behöva förlita sig på antalet soltimmar eller vindförhållanden kan få stor påverkan på genomslagskraften för grön energi, och jag är säker på att Zigrid spelar en central roll i omställningen till hållbar energi säger David Wendel, VD på First Venture

- First Ventures långsiktighet och stöd, under både mot- och medgång, har varit centralt för att vi idag är framme med en lösning som kommer bidra till den klimatomställningen som vi måste göra säger Lars Birging, VD på Zigrid AB

Läs mer

First Venture Sweden AB ökar sitt ägande i Zigrid